zaterdag 19 november
16.00 uur:
Opening tentoonstelling

Voor een route beschrijving zie: www.kunstfort.nl

nieuwe foto's van de Droppings

Een blik in het boek

Dropping is een project
van de gemeente
Haarlemmermeer

Ontwerp: www.1fish.nl