Martijn Engelbregt

Kunstenaar Martijn Engelbregt (1972) is oprichter van EGBG (Engelbregt Gegevens Beheer Groep). Engelbregt is altijd op zoek naar de rol van het individu in de groep en de rol van de groep in het individu. Hij matigt zich daarbij geen oordeel aan, rangschikt niet hiërarchisch en scheidt het kaf niet van het koren. Voor hem is het proces en de interactie met het publiek een belangrijk deel van het werk.

In 2008 opende hij tijdens de buitententoonstelling Beelden op de Berg/ Exoten inWageningen het openluchtrestaurant Rest. In dit restaurant ontmoetten eten, sociale cohesie en de zorg om natuur en milieu elkaar aan tafel. Op creatieve en smakelijke wijze vroeg Rest. aandacht voor de keerzijde van onze omgang met voedsel en grondstoffen.

Rest. verzamelde op verschillende manieren ingrediënten die meestal worden vergeten. Deze ingrediënten werden door chefkok Miguel Brugman tot smakelijke lunchdiners omgetoverd en
aangeboden aan bezoekers van Rest.

martijn